Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/04/2020 in all areas

  1. 1 point
    Jak wyżej . Bardz po***ny świat. Nie akceptuje związków jednej płci ,więc stanowcze "WYPAD". Jaki związek jest akceptowalny to Kobieta + Mężczyzna. Nic więcej.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.